Verduidelijking Tekst

Deze verduidelijkingstekst, Detox Teas | Het is opgesteld door İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Bedrijf”) met als doel de klanten van het bedrijf te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens door het bedrijf binnen de reikwijdte van de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698 (“Wet”).

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van deze Verduidelijkingstekst, Detox Teas | U kunt toegang krijgen tot het beleid inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens van İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

 1. a) Methoden Voor het Verkrijgen van Persoonlijke Gegevens en Juridische Redenen

Uw persoonlijke gegevens worden elektronisch of fysiek verzameld. Uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld om juridische redenen die in deze Verduidelijkingstekst worden gespecificeerd, kunnen worden verwerkt en gedeeld in het kader van de voorwaarden voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals gespecificeerd in artikelen 5 en 6 van de wet.

 1. b) Doeleinden van de Verwerking van Persoonsgegevens

Planning en uitvoering van activiteiten die nodig zijn om uw persoonlijke gegevens, producten en diensten die door het Bedrijf worden aangeboden, aan te passen aan de smaak, gebruiksgewoonten en behoeften van de betrokken personen, in het kader van de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens gespecificeerd in artikelen 5 en 6 van de Wet, om deze aan te bevelen en te promoten bij de relevante personen, Om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren door de bedrijfseenheden om de betrokken personen te laten profiteren van de producten en diensten en om de relevante bedrijfsprocessen uit te voeren, Om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren door de relevante bedrijfseenheden voor de realisatie van de commerciële activiteiten die door het Bedrijf worden uitgevoerd en om de daarmee samenhangende bedrijfsprocessen uit te voeren. Om de commerciële en/of zakelijke strategieën van het Bedrijf te plannen. Het wordt verwerkt met als doel het waarborgen van de juridische, technische en commerciële- bedrijfsveiligheid van de Vennootschap en de personen die een zakelijke relatie met de Vennootschap hebben.

 1. c) Partijen en Doeleinden van het Delen van Persoonlijke Gegevens

Planning en uitvoering van activiteiten die nodig zijn om uw persoonlijke gegevens, producten en diensten die door het Bedrijf worden aangeboden aan te passen aan de smaak, gebruiksgewoonten en behoeften van de betrokken personen, en om deze aan te bevelen en te promoten bij de relevante personen, binnen het kader van de persoonlijke voorwaarden en doeleinden voor gegevensverwerking gespecificeerd in artikelen 8 en 9 van de wet, om de noodzakelijke werkzaamheden door de bedrijfseenheden uit te voeren en de relevante bedrijfsprocessen uit te voeren om de betrokken personen te laten profiteren van de producten en diensten die door het bedrijf worden aangeboden, het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden door de betreffende bedrijfsonderdelen voor de realisatie van de door de Vennootschap uitgevoerde commerciële activiteiten, met de zakenpartners en leveranciers van de Vennootschap, wettelijk bevoegde instellingen en organisaties en wettelijk bevoegde privaatrechtelijke rechtspersonen in het kader van planning en uitvoering van bedrijfsstrategieën en het waarborgen van de juridische, technische en commercieel-beroepsmatige veiligheid van het bedrijf en de personen die een zakelijke relatie met het bedrijf hebben. kan worden gedeeld.

 1. d) Rechten van Gegevenseigenaren en Gebruik van Deze Rechten

Als u als eigenaren van persoonlijke gegevens uw verzoeken met betrekking tot uw hieronder vermelde rechten indient bij het Bedrijf via de methoden die zijn gespecificeerd onder de kop Uitoefening van rechten door Eigenaars van gegevens, zullen uw verzoeken zo snel mogelijk door ons Bedrijf worden geëvalueerd en afgerond, en in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Op grond van artikel 11 van de wet heeft u als eigenaar van persoonsgegevens de volgende rechten:

 • Leren of uw persoonsgegevens worden verwerkt,
 • Indien uw persoonsgegevens zijn verwerkt, het opvragen van informatie daarover,
 • Om te weten te komen met welk doel uw persoonsgegevens worden verwerkt en of deze in overeenstemming met het doel worden gebruikt,
 • Het kennen van de derde partijen aan wie uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven, in het land of in het buitenland,
 • Het verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens in geval van onvolledige of onjuiste verwerking en het verzoeken om kennisgeving van de in dit kader uitgevoerde transactie aan de derden aan wie de persoonsgegevens zijn doorgegeven,
 • Het verzoeken om verwijdering of vernietiging van uw persoonlijke gegevens in het geval dat de redenen die de verwerking ervan vereisen niet langer bestaan, ook al zijn deze verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet en andere relevante wetten, en het verzoeken om kennisgeving van de transactie die binnen dit kader is uitgevoerd reikwijdte naar de derden aan wie de persoonsgegevens zijn overgedragen,
 • Bezwaar maken tegen het ontstaan ​​van een resultaat tegen de persoon zelf door uw verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren,
 • Het verzoeken van vergoeding van de schade bij verlies als gevolg van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Paragraaf 2 van artikel 28 van de wet heeft de gevallen opgesomd waarin gegevenseigenaren niet het recht hebben om te eisen, en in deze context;
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het voorkomen van criminaliteit of voor strafrechtelijk onderzoek,
 • Verwerking van door de betrokkene openbaar gemaakte persoonsgegevens,
 • Officiële en geautoriseerde openbare instellingen en organisaties op basis van de door de wet gegeven bevoegdheid voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van toezichthoudende of regelgevende taken en voor tuchtrechtelijk onderzoek of vervolging door openbare instellingen en professionele organisaties,
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bescherming van de economische en financiële belangen van de staat met betrekking tot begrotings-, belasting- en financiële aangelegenheden,
 • In dergelijke gevallen kan geen gebruik worden gemaakt van de bovengenoemde rechten op gegevens.
 • Volgens paragraaf 1 van artikel 28 van de wet zullen de verzoeken van gegevenseigenaren ook niet worden verwerkt met betrekking tot deze gegevens, aangezien de gegevens in de volgende gevallen buiten het toepassingsgebied van de wet vallen:
 • Verwerking van persoonsgegevens door echte personen in het kader van activiteiten die betrekking hebben op henzelf of op familieleden die in dezelfde woning wonen, op voorwaarde dat deze niet aan derden worden doorgegeven en dat aan de verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging wordt voldaan.
 • Het verwerken van persoonsgegevens voor doeleinden als onderzoek, planning en statistiek door deze te anonimiseren met officiële statistieken.
 • Verwerking van persoonsgegevens voor kunst-, geschiedenis-, literatuur- of wetenschappelijke doeleinden of in het kader van de vrijheid van meningsuiting, op voorwaarde dat dit geen inbreuk maakt op de nationale defensie, de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, de openbare orde, de economische veiligheid, de privacy van het privéleven of de persoonlijke rechten of een misdaad vormen.
 • Verwerking van persoonsgegevens in het kader van preventieve, beschermende en inlichtingenactiviteiten die worden uitgevoerd door openbare instellingen en organisaties die door de wet zijn gemachtigd om de nationale defensie, de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, de openbare orde of de economische veiligheid te waarborgen.
 • Verwerking van persoonsgegevens door gerechtelijke autoriteiten of uitvoeringsautoriteiten in verband met onderzoek, vervolging, berechting of executieprocedures.

Uitoefening van Rechten Door Betrokkenen

 • Eigenaars van gegevens kunnen de link “Voor aanvragen die door de eigenaar van persoonlijke gegevens aan de gegevensbeheerder moeten worden gedaan” op de link https://www.detoxteas.shop/contact/ gebruiken om de bovengenoemde rechten uit te oefenen.
 • Aanvragen worden op een van de volgende manieren ingediend, samen met documenten die de relevante gegevenseigenaar identificeren:
 • Vul het formulier in en stuur een ondertekend exemplaar van het formulier handmatig, via een notaris of per aangetekende brief met ontvangstbewijs op. Detox Teas | Innovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Atatürk Mh. İrfan Sk. Nr.: 10/A 34764 Ümraniye | Istanbul | Turkiye
 • Het formulier per aangetekende elektronische post verzenden naar info@detoxteas.shop door het formulier te ondertekenen met een beveiligde elektronische handtekening uitgegeven binnen het toepassingsgebied van Wet inzake elektronische handtekeningen nr. 5070,
 • Volgens een door het College Bescherming Persoonsgegevens voorgeschreven werkwijze.
 • Het Bedrijf reageert op gegevenseigenaren die dergelijke rechten willen uitoefenen binnen de grenzen die in de Wet zijn vastgelegd, binnen een maximum van dertig (30) dagen, zoals bepaald in de Wet. Als derden namens de eigenaren van persoonsgegevens een aanvraag willen indienen, moet er een speciale volmacht aanwezig zijn, afgegeven door de gegevenseigenaar via een notaris namens de persoon die de aanvraag indient.
 • In de regel worden aanvragen voor gegevenseigenaren gratis in behandeling genomen, maar er kan een vergoeding in rekening worden gebracht volgens het tariefschema [1] dat is opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens.
 • Het bedrijf kan informatie opvragen bij de betrokkene om vast te stellen of de aanvrager de eigenaar is van persoonsgegevens, en kan vragen over de aanvraag stellen aan de eigenaar van de persoonsgegevens om de in de aanvraag gespecificeerde kwesties te verduidelijken.
 • [1] In overeenstemming met het “Communiqué over de procedures en beginselen van toepassing op de gegevensbeheerder”, gepubliceerd in het staatsblad van 10.03.2018 en genummerd 30356, zijn er geen kosten verbonden aan het schriftelijk beantwoorden van de aanvraag van de gegevenseigenaren. Voor maximaal tien pagina’s worden kosten in rekening gebracht. Voor elke pagina van meer dan tien pagina’s kunnen transactiekosten van 1 Turkse lira in rekening worden gebracht. Indien het antwoord op de aanvraag wordt gegeven op een opnamemedium zoals CD of flash-geheugen, kan de vergoeding die door de Instelling kan worden gevraagd de kosten van het opnamemedium niet overschrijden.
Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.
Home
0 items Cart
0 Wishlist
My account
Menu