Umowa na sprzedaż na odległość

ARTYKUŁ 1 – STRONY

Tytuł sprzedawcy: Ukab Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Limited Şirketi

Adres: Namık Kemal Mah. Cengiz Topel Cad. Nr:45/D Ümraniye / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 850 309 44 53

Numer Mersisa: 0887058595500011

E-mail: info@detoxteas.shop

KUPUJĄCY

{INVOICE_FULL_NAME_TITLE}

{INVOICE_ADDRESS}

{BUYER_TELEPHONE}

{BUYER_EMAIL}

ARTYKUŁ 2 – ZAKRES I PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron, zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów nr 6502 oraz Regulaminem sprzedaży na odległość, dotyczące zamówienia złożonego drogą elektroniczną przez KUPUJĄCEGO ze strony internetowej http://www.detoxteas.shop , z następującymi cechami i szczegółami.

 

ARTYKUŁ 3 – JAKOŚĆ TOWARÓW I USŁUG OBJĘTYCH UMOWĄ ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTAWY

{PRODUCTS}

Firma Transportowa: Systemy Transportu Paczek Spółka Akcyjna

Artykuł 3 – Sposób i adres dostawy

Adres dostawy: {INVOICE_ADDRESS}

Odbiorca: {INVOICE_FULL_NAME_TITLE}

Adres faktury: {INVOICE_ADDRESS}

Niniejsza umowa jest realizowana poprzez dostarczenie przez SPRZEDAWCĘ zakupionych przez KUPUJĄCEGO produktów na adres poczty elektronicznej KUPUJĄCEGO. Produkty zakupione przez KUPUJĄCEGO zostaną dostarczone na adres e-mail podany przez KUPUJĄCEGO w formularzu zamówienia i zawarty w informacji o zamówieniu w niniejszej umowie. Kiedy SPRZEDAWCA wyśle produkt na adres e-mail, uznaje się, że dostawa została zrealizowana w całości.

ARTYKUŁ 4 – PRAWO ODSTĄPIENIA

KUPUJĄCY nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, ponieważ zakupiony przez niego produkt jest oprogramowaniem i może być kopiowany.

Artykuł 5 – Sytuacje, w których nie można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

KUPUJĄCY nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1- Produkty, które ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi.
2- Produkty jednorazowe.
3- Oprogramowanie i programy, które można kopiować.
4- Produkty mediów cyfrowych.
5- Produkty, które utraciły ważność w czasie posiadania KUPUJĄCEGO.
6- Produkty przygotowane specjalnie na życzenie KUPUJĄCEGO.
7- Produkty, których elementy zabezpieczające (opakowanie, taśma, opakowanie ochronne itp.) zostały otwarte po dostawie.
8- Produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych i higienicznych.
9- Zwrot lub zniszczenie produktu SPRZEDAWCY z powodu podania przez KUPUJĄCEGO błędnego adresu.
10- KUPUJĄCY nie otrzyma produktu od firmy transportowej lub urzędu celnego.
11- Jeżeli firma transportowa nie będzie w stanie porozumieć się z KUPUJĄCYM w sprawie dostawy, produkt zostanie zwrócony SPRZEDAWCY.
12- Jeżeli KUPUJĄCY nie pokryje cła lub dodatkowych kosztów, które mogą wyniknąć, produkt zostanie skonfiskowany na miejscu celnym i zwrócony SPRZEDAWCY lub zniszczony.
13- Jeżeli produkt zakupiony przez KUPUJĄCEGO jest produktem zabronionym zgodnie z przepisami prawa w kraju, do którego KUPUJĄCY chce go wysłać, zwrot pieniędzy nie zostanie dokonany, jeśli produkt zostanie skonfiskowany, zniszczony lub zwrócony SPRZEDAWCY, wszystkie legalne odpowiedzialność należy do KUPUJĄCEGO.

ARTYKUŁ 6 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

6.1 – KUPUJĄCY oświadcza, że zapoznał się i zapoznał ze wszystkimi wstępnymi informacjami dotyczącymi podstawowych cech produktu będącego przedmiotem umowy, ceny sprzedaży i sposobu płatności oraz dostawy znajdujących się na stronie internetowej https://www.detoxteas.shop oraz przekazuje niezbędne potwierdzenie drogą elektroniczną .

6.2 – Produkt(y) będący przedmiotem umowy zostanie dostarczony najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

6.3 – SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny za dostarczenie produktów objętych umową w stanie nienaruszonym, kompletnym i zgodnym z kwalifikacjami określonymi w zamówieniu.

6.4 – Jeżeli z jakiegokolwiek powodu KUPUJĄCY nie zapłaci cen za Towary i Usługi będące przedmiotem umowy lub w przypadku anulowania płatności w księgach bankowych, uważa się, że Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za dostarczenie Towarów/ Usługi.

 

ARTYKUŁ 7 – ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Przy wykonywaniu niniejszej Umowy sprzedaży na odległość uprawnione będą Komisje Arbitrażu Konsumenckiego do wartości zadeklarowanej przez Ministerstwo Ceł i Handlu, a w sporach powyżej tej wartości uprawnione będą Sądy Konsumenckie ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania KUPUJĄCEGO KUPUJĄCY dokonuje zakupu.

Po zakończeniu procesu składania zamówienia wszystkie postanowienia niniejszej umowy uważa się za przeczytane i zaakceptowane przez KONSUMENTA.

SPRZEDAWCA: Ukab Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Limited Şirketi

NABYWCA: {INVOICE_FULL_NAME_TITLE}

NABYWCA: {INVOICE_ADDRESS}

DATA: {CURRENT_DATE}

Koszyk na zakupy
Zacznij pisać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.
Strona główna
0 items Koszyk
0 Lista życzeń
Moje konto
Menu