Umowa na sprzedaż na odległość

ARTYKUŁ 1 – STRONY

Nazwa sprzedawcy: İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Atatürk Mh. İrfan Sk. No: 10/A 34764 Ümraniye | İstanbul | Türkiye

Telefon: +90 850 309 44 53

Numer MERSIS: 0478118045100001

E-mail: info@detoxteas.shop

TO MIEJSCE

{FULL_NAME_OR_COMPANY_NAME_ON_INVOICE}

{ADRES ROZLICZENIOWY}

{BUYER_PHONE_NUMBER}

{BUYER_EMAIL}

ARTYKUŁ 2 – ZAKRES I PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest uwzględnienie praw i obowiązków Stron zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów nr. 6502 oraz Regulaminu umów zawieranych na odległość, dotyczące zamówienia złożonego przez kupującego drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej http://www.detoxteas.shop

ARTYKUŁ 3 – INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKOŚCI TOWARÓW I USŁUG OBJĘTYCH UMOWĄ I DOSTAWĄ

{PRODUKTY}

Przewoźnik: DHL Cargo

Artykuł 3 – Sposób i adres dostawy

Adres dostawy: {BILLING_ADDRESS}

Odbiorca: {FULL_NAME_OR_COMPANY_NAME_ON_INVOICE}

Adres rozliczeniowy: {BILLING_ADDRESS}

Niniejsza umowa rozpoczyna się z chwilą przesłania przez Sprzedawcę szczegółów zamówienia produktu(ów) zakupionego(-ych) przez Kupującego na adres e-mail Kupującego. Informacje dotyczące produktów zakupionych przez Kupującego zostaną przesłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia i zawarty w niniejszej umowie.

ARTYKUŁ 4 – PRAWO ODSTĄPIENIA

Jeżeli produktem zakupionym przez Kupującego jest oprogramowanie i produkt podlegający kopiowaniu, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Artykuł 5 – Przypadki, w których nie można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy

Kupujący nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1- Produkty, które ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi.
2- Produkty jednorazowe.
3- Oprogramowanie i programy nadające się do kopiowania.
4- Produkty oferowane w formacie cyfrowym.
5- Produkty, które w posiadaniu Kupującego utraciły termin przydatności do spożycia.
6- Produkty wyprodukowane specjalnie dla Kupującego.
7- Produkty posiadające elementy zabezpieczające takie jak opakowanie, taśma, opakowanie ochronne otwierane po dostawie.
8- Produkty, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych i higienicznych.
9- Zwrot lub zniszczenie produktu na skutek błędnego podania adresu przez Kupującego.
10- Nieodebranie przez Kupującego produktu od firmy spedycyjnej lub urzędu celnego.
11- Jeżeli firma spedycyjna nie będzie w stanie porozumieć się z Kupującym w sprawie dostawy, produkt zostanie zwrócony Sprzedającemu.
12- Kupujący jest odpowiedzialny za opłacenie ceł i wszelkich dodatkowych wydatków, które mogą wyniknąć w związku z zakupionym produktem(ami). Jeżeli opłaty te nie zostaną uiszczone, produkt(y) może zostać zatrzymany przez organ celny odpowiedniego stanu i zwrócony lub zniszczony.
13- Jeżeli produkt(y) zakupiony przez Kupującego jest zabroniony przez przepisy prawne w kraju wskazanym w formularzu zamówienia Kupującego, Sprzedający nie zwróci żadnych opłat, a cała odpowiedzialność prawna spoczywa na Kupującym.

ARTYKUŁ 6 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

6.1 – Kupujący oświadcza, że zapoznał się i potwierdził elektronicznie istotne cechy produktu, cenę sprzedaży, sposób płatności oraz wstępne informacje o dostawie na stronie https://www.detoxteas.shop/

6.2 – Produkt(y) będący przedmiotem umowy zostanie dostarczony na obszar celny Kupującego zgodnie z cechami określonymi w zamówieniu w terminie maksymalnie 30 dni od zawarcia umowy.

6.3 – Sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie na obszar celny Kupującego towaru(ów) będącego(-ych) przedmiotem umowy, zgodnie z określonymi cechami.

6.4 – Jeżeli Kupujący z jakiegokolwiek powodu nie zapłaci ceny towaru lub usługi będącej przedmiotem umowy lub w przypadku anulowania płatności w księgach bankowych, uważa się, że Sprzedający jest zwolniony z obowiązku dostarczenia towaru lub usługi.

ARTYKUŁ 7 – ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Przy wykonywaniu niniejszej Umowy sprzedaży na odległość właściwe są Komisje Arbitrażu Konsumenckiego powołane do wysokości ogłoszonej przez Ministerstwo Ceł i Handlu. W sporach przekraczających tę wartość właściwe są Sądy Konsumenckie właściwe dla miejsca zamieszkania Kupującego lub miejsca, w którym Kupujący nabył towar lub usługę.

Po zakończeniu procesu składania zamówienia przyjmuje się, że Kupujący zapoznał się i zaakceptował wszystkie postanowienia niniejszej umowy.

SPRZEDAWCA: İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

KUPUJĄCY: {FULL_NAME_OR_COMPANY_NAME_ON_INVOICE}

KUPUJĄCY: {BILLING_ADDRESS}

DATA: {CURRENT_DATE}

Koszyk na zakupy
Start typing to see products you are looking for.
Home
0 items Koszyk
0 Lista życzeń
Moje konto
Menu