Wstępny Formularz Informacyjny

Artykuł 1 – Informacje o sprzedawcy

Tytuł sprzedawcy: Ukab Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Limited Şirketi

Adres: Namık Kemal Mah. Cengiz Topel Cad. Nr:45/D Ümraniye / İstanbul / Türkiye

MERSİS nr: 0887058595500011

Telefon: +90 850 309 44 53

E-mail: info@detoxteas.shop

Strona internetowa: https://www.detoxteas.shop

Artykuł 2 – Przedmiot i zakres Umowy

W ramach niniejszego Formularza Informacji Wstępnej KUPUJĄCY zostaje poinformowany o zamówieniu. Zgodnie z Regulaminem umów sprzedaży na odległość KUPUJĄCY musi zatwierdzić umowę sprzedaży na odległość. Formularz informacji wstępnych dotyczących zamówienia i umowy sprzedaży na odległość przesyłany jest na adres e-mail KUPUJĄCEGO wraz z wiadomością e-mail z potwierdzeniem zamówienia. KUPUJĄCY może uzyskać dostęp do tych umów poprzez wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Artykuł 3 – Podstawowe cechy produktów i informacje dotyczące płatności

{PRODUCTS}

Całkowita kwota zamówienia wraz z kosztami wysyłki: {CARGO_INCLUSIVE_ORDER_AMOUNT}

Metoda płatności i harmonogram płatności: {PAYMENT_METHOD}

Warunki dostawy Produkt zostanie dostarczony na adres podany przez KUPUJĄCEGO w szczegółach zamówienia najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Artykuł 4 – Prawo do odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia

Sytuacje, w których KUPUJĄCY będzie miał prawo zwrócić zakupiony produkt i anulować zamówienie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej lub karnej i bez podania przyczyny.
1- SPRZEDAWCA wysyła produkty, które straciły ważność.
2- SPRZEDAWCA wysyła niewłaściwy produkt.
3- SPRZEDAWCA wysyła uszkodzony produkt.
4- SPRZEDAWCA nie wysyła produktu w wyznaczonym terminie (30 dni).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia, KUPUJĄCY musi zgłosić SPRZEDAWCY korzystając z jednej lub wszystkich powyższych możliwości zgodnie z przepisami prawa w terminie odstąpienia od umowy, a produkt i jego opakowanie muszą być nieuszkodzone. Koszt przesyłki zwracanego produktu z tytułu prawa odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia z powyższych przyczyn ponosi SPRZEDAWCA.

Artykuł 5 – Sytuacje, w których nie można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy

KUPUJĄCY nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1- Produkty, które ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi.
2- Produkty jednorazowe.
3- Oprogramowanie i programy, które można kopiować.
4- Produkty mediów cyfrowych.
5- Produkty, które ulegają psuciu lub utraciły ważność w czasie, gdy produkt jest do dyspozycji klienta.
6- Produkty specjalnie przygotowane na życzenie KUPUJĄCEGO.
7- Produkty, których elementy zabezpieczające (opakowanie, taśma, opakowanie ochronne itp.) zostały otwarte po dostawie.
8- Produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych i higienicznych.
9- Zwrot lub zniszczenie produktu SPRZEDAWCY z powodu podania przez KUPUJĄCEGO błędnego adresu.
10- KUPUJĄCY nie odbiera produktu z firmy transportowej lub obszaru celnego.
11- Jeżeli firma transportowa nie może porozumieć się z KUPUJĄCYM w sprawie dostawy, produkt zostaje zwrócony SPRZEDAWCY.
12- Jeżeli KUPUJĄCY nie pokryje cła lub dodatkowych kosztów, jakie mogą wyniknąć, produkt zostaje zatrzymany na obszarze celnym, zwrócony SPRZEDAWCY i zniszczony.
13- Jeżeli produkt zakupiony przez KUPUJĄCEGO stanie się produktem zabronionym ze względu na przepisy prawne w kraju, do którego chce zostać wysłany, zwrot pieniędzy nie zostanie dokonany w przypadku, gdy produkt zostanie skonfiskowany, zniszczony lub zwrócony SPRZEDAWCY, oraz wszelka odpowiedzialność prawna leży po stronie KUPUJĄCEGO.

Artykuł 6 – Ważność

Po zakończeniu procesu składania zamówienia wszystkie postanowienia niniejszej umowy zostaną uznane za przeczytane i zaakceptowane przez KONSUMENTA.

Artykuł 7 – Rozstrzyganie sporów

W wykonaniu niniejszej Umowy sprzedaży na odległość powołane przez Ministerstwo Ceł i Handlu Konsumenckie Komisje Arbitrażowe oraz Sądy Konsumenckie właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu KUPUJĄCEGO będą uprawnione do rozstrzygania sporów do wartości zadeklarowanej przez Ministerstwo Ceł i Handlu. Spory powyżej tej wartości będą akceptowane po sfinalizowaniu zakupu.

SPRZEDAWCA: Ukab Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Limited Şirketi

KUPUJĄCY: {INVOICE_FULL_NAME_TITLENAZWA_TYTUŁ}

DATA: {CURRENT_DATE}

Koszyk na zakupy
Zacznij pisać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.
Strona główna
0 items Koszyk
0 Lista życzeń
Moje konto
Menu