Polityka Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych

1. wpis

1.1. Cel Polityki

W ramach ustawy nr 6698 o ochronie danych osobowych (“Ustawa”)

Firma 陌nnovator Bili艧im Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited 艦irketi (“Firma” i “Sp贸艂ka”), mamy najwa偶niejsze zasady ochrony i ochrony zgodnie z prawem osobistym. Kierujemy si臋 tym samym priorytetem we wszystkich naszych planach i dzia艂aniach biznesowych. W tym kontek艣cie, zgodnie z art. 10 ustawy, przedstawiamy niniejsz膮 Polityk臋 przetwarzania i ochrony danych osobowych (“Polityka”) w celach informacyjnych dla wszystkich administracyjnych i technicznych cel贸w ochrony, kt贸re b臋dziemy wdra偶a膰 w zakresie ochrony i ochrony danych osobowych.

1.2 Zakres

Niniejsza Polityka okre艣la warunki przetwarzania danych osobowych i okre艣la elementy przyj臋te przez Sp贸艂k臋 w zakresie ochrony danych osobowych. W tym kontek艣cie Polityka obejmuje ca艂y proces przetwarzania danych osobowych w zakresie okre艣lonym w Ustawie, prowadzony przez Sp贸艂k臋, w tym wszystkie przetwarzane dane osobowe oraz w艂a艣cicieli tych danych.

1.3 Definicje

Wyra藕na zgoda Grupowa zgoda podmiotu, oparta na informacjach i uwzgl臋dniaj膮ca woln膮 wol臋.

Anonimizacja Sprawianie, 偶e historie, kt贸re wcze艣niej zgin臋艂y wraz z osob膮, nie mog膮 zosta膰 odebrane okre艣lonej lub mo偶liwej do zidentyfikowania rzeczywistej osobie w 偶adnych okoliczno艣ciach, nawet poprzez po艂膮czenie ich z innym wymiarem.

Kandydat na pracownika Rzeczywiste osoby, kt贸re pracuj膮 w firmie, ale maj膮 status kandydata na pracownika.

Dane osobowe Wszelkie informacje dotycz膮ce zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

W艂a艣ciciel danych Osoba fizyczna, kt贸rej dane osobowe s膮 przetwarzane.

Przetwarzanie Danych Osobowych Uzyskiwanie, rejestrowanie, zachowywanie, zmienianie, ponowne przechowywanie, ujawnianie, przekazywanie, przejmowanie, udost臋pnianie lub wykorzystywanie Danych Osobowych z miejsc w pe艂ni zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych, pod warunkiem, 偶e s膮 one w艂asno艣ci膮 dowolnego systemu rejestracji danych. Wszelkie dzia艂ania na po艂膮czeniu, takie jak blokowanie.

Ustawa nr 6698 o ochronie danych osobowych, opublikowana w Dzienniku Urz臋dowym z dnia 7 kwietnia 2016 r. i oznaczona numerem 29677.

Wra偶liwe dane osobowe Dane dotycz膮ce rasy, pochodzenia etnicznego, pogl膮d贸w politycznych, wszystkich przekona艅, religii, sekty lub innych przekona艅, ubioru, stowarzyszenia, cz艂onk贸w fundacji lub zwi膮zku, zdrowia, 偶ycia seksualnego, wyrok贸w skazuj膮cych i 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa oraz ochrony biometrycznej i genetycznej.

Polityka firmy 陌nnovator Bili艧im Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited 艦irketi Polityka przetwarzania i ochrony danych osobowych

Firma/Przedsi臋biorstwo 陌nnovator Bili艧im Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited 艦irketi Przetwarzaj膮cy dane to osoba fizyczna i prawna posiadaj膮ca dow贸d danych osobowych w imieniu swojego Administratora danych.

Administrator danych to osoba, kt贸ra chroni cele i 艣rodowiska przetwarzania danych osobowych i zarz膮dza miejscem, w kt贸rym kom贸rki s膮 przechowywane.

System rejestracji danych Jest to system rejestracji poprzez konfiguracj臋 danych osobowych wed艂ug okre艣lonych cech.

Partnerzy biznesowi Osoby, z kt贸rymi Firma nawi膮za艂a wsp贸艂prac臋 w ramach stosunk贸w umownych w zakresie danych handlowych.

1 1.4 Egzekwowanie Polityki

Niniejsza Polityka, przygotowana przez sp贸艂k臋, zosta艂a wprowadzona w dniu 01.01.2023 r. i przedstawiona publicznie. W przypadku sprzeczno艣ci mi臋dzy przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci Ustawy, a regulacjami zawartymi w niniejszej Polityce, zastosowanie maj膮 przepisy prawa.

Sp贸艂ka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce zgodnie ze strukturami prawnymi. Dost臋p do aktualnej wersji Polityki mo偶na uzyska膰 na stronie internetowej Sp贸艂ki (http://detoxteas.shop).

 1. Informacje o Czynno艣ciach Przetwarzania Danych Osobowych Prowadzonych Przez Sp贸艂k臋

2.1 Podmioty Danych

Podmiotami danych w zakresie polityki s膮 wszystkie osoby fizyczne, kt贸rych dane osobowe s膮 przetwarzane przez Sp贸艂k臋 i realizowane przez Sp贸艂k臋. Og贸lnie rzecz bior膮c, w艂a艣cicieli danych mo偶na wymieni膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

Kategorie Podmiot贸w Danych Opis

Klienci oznaczaj膮 rzeczywiste osoby, kt贸re korzystaj膮 z produkt贸w i us艂ug oferowanych przez Sp贸艂k臋.

Potencjalni klienci odnosz膮 si臋 do rzeczywistych os贸b, kt贸re wykazuj膮 zainteresowanie produktami i us艂ugami oferowanymi przez Sp贸艂k臋 i staj膮 si臋 konsumentami.

Kandydaci na pracownik贸w odnosz膮 si臋 do rzeczywistych os贸b, kt贸re prowadz膮 dzia艂alno艣膰 poprzez wysy艂anie CV do firmy lub przez innych urz臋dnik贸w.

Odwiedzaj膮cy odnosz膮 si臋 do instrukcji odwiedzaj膮cych Sp贸艂k臋 z dowolnego powodu.

Osoby trzecie odnosz膮 si臋 do os贸b fizycznych, z wy艂膮czeniem powy偶szych kategorii os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, oraz pracownik贸w Sp贸艂ki.

Kategorie os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, opisane w powy偶szej tabeli maj膮 na celu wyja艣nienie og贸lnego sposobu przekazywania informacji. Fakt, 偶e w艂a艣ciciel danych nie jest uwzgl臋dniony w 偶adnej z tych kategorii, eliminuje ograniczenia w艂a艣ciciela danych w spos贸b obowi膮zuj膮cy w prawie.

2 2.2 Cele Przetwarzania Danych Osobowych

2.2.1 Szczeg贸艂y dotycz膮ce obci膮偶enia prac膮 i obci膮偶enia prac膮 wymaganego przez cz臋艣ci operacyjne wymagane do korzystania z produkt贸w i us艂ug oferowanych przez firm臋:

 1. Planowanie i realizacja us艂ug sprzeda偶y produkt贸w i/lub us艂ug,
 2. Planowanie us艂ug wsparcia posprzeda偶owego i/lub ich realizacja,
 3. Planowanie i realizacja proces贸w zarz膮dzania relacjami z klientami,
 4. Monitorowanie proces贸w zwi膮zanych z umowami i/lub wniosk贸w prawnych,
 5. Monitorowanie wniosk贸w i/lub skarg klient贸w.

2.2.2 Planowanie i wdra偶anie polityki i proces贸w dotycz膮cych zasob贸w ludzkich w firmie:

 1. Planowanie i realizacja dzia艂a艅 zwi膮zanych z rozwojem talent贸w i kariery,
 2. Wype艂nianie obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z um贸w o prac臋 i/lub przepis贸w prawa dotycz膮cych pracownik贸w firmy,
 3. Planowanie i realizacja 艣wiadcze艅 dodatkowych i 艣wiadcze艅 dla pracownik贸w,
 4. Planowanie i realizacja wewn臋trznych dzia艂a艅 orientacyjnych,
 5. Planowanie i realizacja procedur wyj艣cia personelu,
 6. Zarz膮dzanie op艂atami
 7. Planowanie proces贸w kadrowych,
 8. Zarz膮dzanie procesami pozyskiwania personelu,
 9. Planowanie i realizacja proces贸w mianowania, awansowania i zwalniania w firmie,
 10. Planowanie i przeprowadzanie proces贸w oceny wydajno艣ci pracownik贸w,
 11. Monitorowanie i/lub nadz贸r nad dzia艂aniami pracownik贸w,
 12. Planowanie i/lub przeprowadzanie szkole艅 wewn臋trznych,
 13. Planowanie i realizacja proces贸w satysfakcji i/lub lojalno艣ci pracownik贸w,
 14. Planowanie i realizacja proces贸w przyjmowania i oceny sugestii dotycz膮cych usprawnienia pracy i/lub proces贸w produkcyjnych pracownik贸w,
 15. Planowanie i/lub realizacja proces贸w rekrutacji, umieszczania i obs艂ugi sta偶yst贸w i/lub student贸w.

2.2.3 W celu realizacji dzia艂a艅 handlowych prowadzonych przez sp贸艂k臋, niezb臋dne prace s膮 wykonywane przez odpowiednie jednostki biznesowe i realizacj臋 powi膮zanych proces贸w biznesowych:

 1. Zarz膮dzanie wydarzeniami,
 2. Planowanie i realizacja dzia艂a艅 biznesowych,
 3. Planowanie i realizacja dzia艂a艅 z zakresu komunikacji korporacyjnej,
 4. Planowanie i realizacja proces贸w zarz膮dzania 艂a艅cuchem dostaw,
 5. Planowanie i realizacja proces贸w produkcyjnych i/lub operacyjnych,
 6. Planowanie, audyt i realizacja proces贸w bezpiecze艅stwa informacji,
 7. Tworzenie i zarz膮dzanie infrastruktur膮 informatyczn膮,
 8. Planowanie i wykonywanie autoryzacji dost臋pu do informacji dla partner贸w biznesowych,
 9. Monitorowanie prac zwi膮zanych z finansami i/lub ksi臋gowo艣ci膮,
 10. Planowanie i realizacja dzia艂a艅 korporacyjnych w zakresie zr贸wnowa偶onego rozwoju,
 11. Planowanie i realizacja dzia艂a艅 w zakresie 艂adu korporacyjnego,
 12. Planowanie i/lub realizacja dzia艂a艅 zwi膮zanych z ci膮g艂o艣ci膮 dzia艂ania,
 13. Planowanie i realizacja dzia艂a艅 logistycznych.

2.2.4 Planowanie i wykonywanie dzia艂a艅 wymaganych do rekomendowania i promowania produkt贸w i us艂ug oferowanych przez firm臋 odpowiednim osobom poprzez dostosowanie ich do ich gust贸w, nawyk贸w u偶ytkowania i potrzeb:

 1. Identyfikacja i/lub ocena os贸b, kt贸re maj膮 podlega膰 dzia艂aniom marketingowym zgodnie z kryteriami zachowa艅 konsumenckich,
 2. Projektowanie i/lub prowadzenie spersonalizowanych dzia艂a艅 marketingowych i/lub promocyjnych,
 3. Projektowanie i/lub realizacja dzia艂a艅 reklamowych i/lub promocyjnych i/lub marketingowych w mediach cyfrowych i/lub innych,
 4. Projektowanie i / lub wykonywanie dzia艂a艅 zwi膮zanych z pozyskiwaniem klient贸w i / lub tworzeniem warto艣ci dla istniej膮cych klient贸w w kana艂ach cyfrowych i / lub innych,
 5. Planowanie i/lub przeprowadzanie analiz danych do cel贸w marketingowych,
 6. Planowanie i realizacja proces贸w marketingowych produkt贸w i/lub us艂ug,
 7. Planowanie i/lub realizacja proces贸w tworzenia i/lub zwi臋kszania lojalno艣ci wobec produkt贸w i/lub us艂ug oferowanych przez firm臋.

2.2.5 Planowanie i realizacja strategii handlowych i/lub biznesowych Sp贸艂ki:

Zarz膮dzanie relacjami z partnerami biznesowymi.

2.2.6 Zapewnienie prawnego, technicznego i handlowego bezpiecze艅stwa pracy w Sp贸艂ce oraz os贸b pozostaj膮cych w relacjach biznesowych ze Sp贸艂k膮:

 1. Monitorowanie kwestii prawnych
 2. Planowanie i wykonywanie niezb臋dnych dzia艂a艅 operacyjnych w celu zapewnienia, 偶e dzia艂alno艣膰 firmy jest prowadzona zgodnie z procedurami firmy i/lub odpowiednimi przepisami prawa,
 3. Udzielanie informacji upowa偶nionym instytucjom w oparciu o przepisy prawa,
 4. Tworzenie i monitorowanie rejestr贸w odwiedzaj膮cych,
 5. Planowanie i realizacja proces贸w zarz膮dzania kryzysowego,
 6. Realizacja transakcji zwi膮zanych z prawem sp贸艂ek,
 7. Planowanie i wykonywanie dzia艂a艅 zwi膮zanych z audytem firmy,
 8. Planowanie i/lub realizacja proces贸w bezpiecze艅stwa i/lub higieny pracy,
 9. Zarz膮dzanie ryzykiem proces贸w kredytowych,
 10. Zapewnienie bezpiecze艅stwa pomieszcze艅 i/lub obiekt贸w firmy,
 11. Zapewnienie bezpiecze艅stwa dzia艂alno艣ci firmy,
 12. Planowanie i/lub realizacja proces贸w ryzyka finansowego firmy,
 13. Zapewnienie bezpiecze艅stwa urz膮dze艅 i/lub zasob贸w firmy.

2.3 Kategorie Danych Osobowych

Dane osobowe skategoryzowane przez Sp贸艂k臋 w nast臋puj膮cy spos贸b s膮 przetwarzane zgodnie z warunkami przetwarzania danych osobowych okre艣lonymi w Ustawie i odpowiednich przepisach prawa:

Kategoria Danych Opis

Informacje o to偶samo艣ci Zawarte w dokumentach takich jak prawo jazdy, dow贸d osobisty, miejsce zamieszkania, paszport, dow贸d osobisty adwokata, akt ma艂偶e艅stwa. n informacji.

Informacje kontaktowe Informacje u偶ywane do kontaktowania si臋 z dan膮 osob膮 (np. adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu kom贸rkowego, adres).

Informacje o lokalizacji Informacje umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 lokalizacji osoby, kt贸rej dane dotycz膮 (np. informacje o lokalizacji uzyskane podczas prowadzenia pojazdu).

Informacje o klientach Informacje o klientach korzystaj膮cych z naszych produkt贸w i us艂ug (np. numer klienta, informacje o pracy itp.).

Informacje o transakcjach klient贸w Informacje dotycz膮ce wszelkich transakcji dokonywanych przez klient贸w korzystaj膮cych z naszych produkt贸w i us艂ug.

Dane osobowe zwi膮zane z zapisami i dokumentami, takimi jak nagrania z kamer, zapisy odcisk贸w palc贸w pobrane przy wej艣ciu do fizycznej lokalizacji i podczas pobytu w fizycznej przestrzeni.

Informacje dotycz膮ce bezpiecze艅stwa transakcji Dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa technicznego, administracyjnego, prawnego i handlowego podczas prowadzenia dzia艂alno艣ci handlowej Sp贸艂ki.

Informacje finansowe Dane osobowe przetwarzane w celu uzyskania informacji, dokument贸w i zapis贸w przedstawiaj膮cych wszelkiego rodzaju wyniki finansowe utworzone zgodnie z rodzajem stosunku prawnego, jaki Sp贸艂ka nawi膮za艂a z w艂a艣cicielem danych osobowych.

Informacje o kandydatach na pracownik贸w Dane osobowe przetwarzane na temat os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y wniosek o zatrudnienie w Sp贸艂ce lub kt贸re zosta艂y ocenione jako kandydaci na pracownik贸w zgodnie z potrzebami kadrowymi, zgodnie z praktykami handlowymi i zasadami uczciwo艣ci, lub kt贸re pozostaj膮 w stosunku pracy ze Sp贸艂k膮.

Informacje o transakcjach prawnych i zgodno艣ci Dane osobowe przetwarzane w zakresie ustalania nale偶no艣ci prawnych i praw firmy, monitorowania i wykonywania d艂ug贸w, zobowi膮za艅 prawnych i zgodno艣ci z polityk膮 firmy.

Informacje dotycz膮ce audytu i kontroli Dane osobowe przetwarzane w zakresie zgodno艣ci firmy z jej zobowi膮zaniami prawnymi i polityk膮 firmy.

Dane o szczeg贸lnym charakterze, dane dotycz膮ce rasy, pochodzenia etnicznego, pogl膮d贸w politycznych, przekona艅 filozoficznych, religii, sekt lub innych przekona艅, przebrania i ubioru, cz艂onkostwa w stowarzyszeniach, fundacjach lub zwi膮zkach, zdrowia, 偶ycia seksualnego, wyrok贸w skazuj膮cych i 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa oraz danych biometrycznych i genetycznych.

Informacje marketingowe Dane osobowe przetwarzane w celu dostosowania i marketingu produkt贸w i us艂ug oferowanych przez Sp贸艂k臋 zgodnie z nawykami u偶ytkowania, gustami i potrzebami w艂a艣ciciela danych osobowych, a tak偶e raporty i oceny utworzone w wyniku tych wynik贸w przetwarzania.

Informacje dotycz膮ce zarz膮dzania 偶膮daniami/skargami Dane osobowe dotycz膮ce odbioru i oceny wszelkich 偶膮da艅 lub skarg skierowanych do firmy.

Informacje dotycz膮ce zarz膮dzania reputacj膮 Informacje gromadzone w celu ochrony reputacji handlowej firmy oraz informacje o raportach z oceny i podj臋tych dzia艂aniach.

Informacje dotycz膮ce zarz膮dzania incydentami Dane osobowe przetwarzane w celu podj臋cia niezb臋dnych 艣rodk贸w prawnych, technicznych i administracyjnych przeciwko rozwijaj膮cym si臋 zdarzeniom w celu ochrony praw i interes贸w handlowych Sp贸艂ki oraz praw i interes贸w jej klient贸w.

 1. Zasady i Warunki Dotycz膮ce Przetwarzania Danych Osobowych

Firma, zgodnie z art. 4 Ustawy, dotycz膮cym przetwarzania danych osobowych; anga偶uje si臋 w przetwarzanie danych osobowych w spos贸b ograniczony i wywa偶ony, zgodnie z prawem i zasadami uczciwo艣ci, dok艂adnie i, w razie potrzeby, w aktualnych, konkretnych, jasnych i uzasadnionych celach. Firma przechowuje dane osobowe tak d艂ugo, jak jest to wymagane przez prawo lub w celu przetwarzania danych osobowych.

3.1 Zasady Dotycz膮ce Przetwarzania Danych Osobowych

Firma informuje w艂a艣cicieli danych zgodnie z art. 10 ustawy KVK, a w przypadkach, w kt贸rych wymagana jest zgoda, firma przetwarza te dane osobowe na podstawie zasad okre艣lonych poni偶ej, prosz膮c ich o zgod臋.

3.1.1 Przetwarzanie Danych Zgodnie z Prawem i Zasad膮 Uczciwo艣ci

Firma dzia艂a zgodnie z zasadami wynikaj膮cymi z przepis贸w prawa oraz og贸ln膮 zasad膮 zaufania i uczciwo艣ci w przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z zasad膮 zgodno艣ci z zasad膮 uczciwo艣ci, Sp贸艂ka uwzgl臋dnia interesy i uzasadnione oczekiwania os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, staraj膮c si臋 osi膮gn膮膰 swoje cele w zakresie przetwarzania danych.

3.1.2 Zapewnienie Dok艂adno艣ci i Aktualno艣ci Danych Osobowych, Gdy Jest to Konieczne

Zapewnienie dok艂adno艣ci i aktualno艣ci danych osobowych jest niezb臋dne dla Sp贸艂ki w celu ochrony podstawowych praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Sp贸艂ka ma aktywny obowi膮zek dbania o to, aby dane osobowe by艂y dok艂adne i aktualne w razie potrzeby. Z tego powodu wszystkie kana艂y komunikacji s膮 otwarte dla Sp贸艂ki, aby informacje o w艂a艣cicielu danych by艂y dok艂adne i aktualne.

3.1.3 Przetwarzanie Danych w Konkretnych, Wyra藕nych i Uzasadnionych Celach

Sp贸艂ka jasno i precyzyjnie okre艣la cel przetwarzania danych osobowych, kt贸ry jest uzasadniony i zgodny z prawem. Przetwarza dane osobowe w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 handlow膮 i w zakresie, w jakim jest to konieczne.

3.1.4 Adekwatno艣膰, Ograniczenie i Pomiar Danych do Celu, w Jakim s膮 Przetwarzane

Firma przetwarza dane osobowe w zakresie cel贸w zwi膮zanych z jej obszarem dzia艂alno艣ci i niezb臋dnych do prowadzenia dzia艂alno艣ci. Z tego powodu dane osobowe s膮 przechowywane w celu osi膮gni臋cia okre艣lonych cel贸w. Przetwarza je w spos贸b wra偶liwy i unika przetwarzania danych osobowych, kt贸re nie s膮 zwi膮zane z realizacj膮 celu lub nie s膮 potrzebne.

3.1.5 Przechowywanie Danych Zgodnie z Odpowiednimi Przepisami Prawa Lub Zgodnie z Celem Ich Przetwarzania

Sp贸艂ka przechowuje dane osobowe tylko tak d艂ugo, jak jest to wymagane przez odpowiednie przepisy prawa lub w celu, w jakim s膮 one przetwarzane. W tym kontek艣cie; przede wszystkim okre艣la, czy okres przechowywania danych osobowych jest przewidziany w odpowiednich przepisach, je艣li okres jest okre艣lony, dzia艂a zgodnie z tym okresem, a je艣li okres nie jest okre艣lony, przechowuje dane osobowe przez okres wymagany do celu, dla kt贸rego s膮 przetwarzane. Dane osobowe s膮 usuwane, niszczone lub anonimizowane przez Sp贸艂k臋 po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych lub po up艂ywie okresu okre艣lonego w przepisach prawa.

3.2 Warunki Dotycz膮ce Przetwarzania Danych Osobowych

W przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunk贸w przetwarzania danych osobowych okre艣lonych w art. 5 Ustawy, dane osobowe u偶ytkownika s膮 przetwarzane przez Sp贸艂k臋.

3.2.1 Wyra藕na Zgoda W艂a艣ciciela Danych Osobowych

Jednym z warunk贸w przetwarzania danych osobowych jest wyra藕na zgoda ich w艂a艣ciciela. Wyra藕na zgoda w艂a艣ciciela danych osobowych powinna by膰 ujawniona na konkretny temat, w oparciu o informacje i woln膮 wol臋.

W celu przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyra藕n膮 zgod臋 w艂a艣ciciela danych osobowych, wyra藕n膮 zgod臋 uzyskuje si臋 od klient贸w, potencjalnych klient贸w i odwiedzaj膮cych za pomoc膮 odpowiednich metod.

3.2.2 Wyra藕ne Przewidzenie Dzia艂a艅 Zwi膮zanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych w Prawie

Dane osobowe w艂a艣ciciela danych mog膮 by膰 przetwarzane zgodnie z prawem bez wyra藕nej zgody w艂a艣ciciela danych, je艣li jest to wyra藕nie okre艣lone w prawie.

3.2.3 Brak Uzyskania Wyra藕nej Zgody Osoby z Powodu Faktycznej Niemo偶no艣ci

Dane osobowe w艂a艣ciciela danych mog膮 by膰 przetwarzane, je艣li jest to konieczne do przetwarzania danych osobowych osoby, kt贸ra nie jest w stanie wyrazi膰 zgody z powodu faktycznej niemo偶no艣ci lub kt贸rej zgoda nie b臋dzie wa偶na, w celu ochrony 偶ycia lub integralno艣ci fizycznej siebie lub innej osoby.

3.2.4 Dane Osobowe S膮 Bezpo艣rednio Zwi膮zane z Zawarciem Lub Wykonaniem Umowy

Przetwarzanie danych osobowych jest mo偶liwe, je艣li jest to konieczne do przetwarzania danych osobowych stron umowy, pod warunkiem, 偶e jest to bezpo艣rednio zwi膮zane z zawarciem lub wykonaniem umowy.

3.2.5 Wype艂nienie Obowi膮zku Prawnego Przez Sp贸艂k臋

W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia przez Sp贸艂k臋 jej obowi膮zk贸w prawnych jako administratora danych, dane osobowe osoby, kt贸rej dane dotycz膮, mog膮 by膰 przetwarzane.

3.2.6 Upublicznienie Danych Osobowych Osoby, Kt贸rej Dane Dotycz膮

Je艣li w艂a艣ciciel danych sam upubliczni艂 swoje dane osobowe, odpowiednie dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane.

3.2.7 Przetwarzanie Danych Jest Obowi膮zkowe w Celu Ustanowienia Lub Ochrony Prawa

Je艣li przetwarzanie danych jest niezb臋dne do ustanowienia, wykonania lub ochrony prawa, dane osobowe w艂a艣ciciela danych mog膮 by膰 przetwarzane.

3.2.8 Przetwarzanie Danych Jest Obowi膮zkowe Ze Wzgl臋du Na Uzasadniony Interes Sp贸艂ki

Pod warunkiem, 偶e nie szkodzi to podstawowym prawom i wolno艣ciom w艂a艣ciciela danych osobowych, dane osobowe w艂a艣ciciela danych mog膮 by膰 przetwarzane, je艣li przetwarzanie danych jest konieczne dla uzasadnionych interes贸w Sp贸艂ki.

3.3 Przetwarzanie Prywatnych Danych Osobowych

Firma 艣ci艣le przestrzega przepis贸w okre艣lonych w ustawie o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych okre艣lonych jako “szczeg贸lnej jako艣ci” przez ustaw臋 o ochronie danych osobowych.

Sp贸艂ka przetwarza szczeg贸lne kategorie danych osobowych w nast臋puj膮cych przypadkach, pod warunkiem podj臋cia odpowiednich 艣rodk贸w okre艣lonych przez Rad臋 Ochrony Danych Osobowych:

 • Je艣li w艂a艣ciciel danych osobowych wyrazi艂 na to wyra藕n膮 zgod臋, lub
 • W przypadku braku wyra藕nej zgody w艂a艣ciciela danych osobowych;
 • Szczeg贸lne kategorie danych osobowych inne ni偶 dotycz膮ce zdrowia i 偶ycia seksualnego w艂a艣ciciela danych osobowych, w przypadkach okre艣lonych w przepisach prawa,
 • Specjalne kategorie danych osobowych dotycz膮cych zdrowia i 偶ycia seksualnego w艂a艣ciciela danych osobowych, wy艂膮cznie w celu ochrony zdrowia publicznego, prowadzenia profilaktyki medycznej, diagnostyki medycznej, leczenia i opieki, planowania i zarz膮dzania us艂ugami zdrowotnymi i finansowaniem, lub os贸b lub upowa偶nionych instytucji i organizacji zobowi膮zanych do zachowania poufno艣ci. przetwarzane przez organizacje.
 1. Przekazywanie Danych Osobowych

Firma mo偶e przekazywa膰 dane osobowe i wra偶liwe dane osobowe w艂a艣ciciela danych stronom trzecim w kraju lub za granic膮, podejmuj膮c niezb臋dne 艣rodki bezpiecze艅stwa zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem. W zwi膮zku z tym firma dzia艂a zgodnie z przepisami okre艣lonymi w art. 8 ustawy KVK.

4.1 Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim w kraju

W przypadku istnienia co najmniej jednego z warunk贸w przetwarzania danych okre艣lonych w art. 5 i 6 Ustawy i wyja艣nionych w tytule 3 niniejszej Polityki oraz pod warunkiem, 偶e jest to zgodne z podstawowymi zasadami dotycz膮cymi warunk贸w przetwarzania danych, dane osobowe u偶ytkownika nie b臋d膮 przetwarzane przez Sp贸艂k臋. mo偶e zosta膰 przekazany przez

4.2 Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim za granic膮

Firma mo偶e przekazywa膰 dane osobowe i wra偶liwe dane osobowe w艂a艣ciciela danych osobowych stronom trzecim za granic膮, w obecno艣ci co najmniej jednego z warunk贸w przetwarzania danych wyja艣nionych w tytule 3 niniejszej Polityki oraz poprzez podj臋cie niezb臋dnych 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa. Dane osobowe s膮 przekazywane przez sp贸艂k臋 do innych kraj贸w uznanych za posiadaj膮ce odpowiedni膮 ochron臋 przez Rad臋 Ochrony Danych Osobowych (“Obcy kraj o wystarczaj膮cej ochronie”) lub w przypadku braku wystarczaj膮cej ochrony, gdy administratorzy danych w Turcji i odpowiednim obcym kraju zobowi膮zuj膮 si臋 na pi艣mie do zapewnienia odpowiedniej ochrony i gdy dost臋pna jest zgoda Rady KVK. W zwi膮zku z tym firma dzia艂a zgodnie z przepisami okre艣lonymi w art. 9 ustawy o ochronie danych osobowych.

4.3 Osoby trzecie, kt贸rym przekazywane s膮 dane osobowe oraz cele, dla kt贸rych s膮 one przekazywane

Zgodnie z og贸lnymi zasadami prawa i warunkami przetwarzania danych okre艣lonymi w art. 8 i 9, Sp贸艂ka mo偶e przekazywa膰 dane stronom sklasyfikowanym w poni偶szej tabeli:

Osoby, kt贸rym mog膮 by膰 przekazywane dane Definicja Cel

Strony, z kt贸rymi Partner Biznesowy nawi膮zuje wsp贸艂prac臋 biznesow膮 podczas prowadzenia dzia艂alno艣ci handlowej, ograniczone udost臋pnianie danych osobowych w celu zapewnienia realizacji cel贸w, dla kt贸rych nawi膮zano wsp贸艂prac臋 biznesow膮.

Akcjonariusze Akcjonariusze, kt贸rzy s膮 upowa偶nieni do opracowywania strategii i dzia艂a艅 kontrolnych dotycz膮cych dzia艂alno艣ci handlowej Sp贸艂ki zgodnie z przepisami odpowiednich akt贸w prawnych.

Organy Sp贸艂ki Cz艂onkowie zarz膮du i inne upowa偶nione osoby Udost臋pnianie danych osobowych ograniczone do opracowywania strategii dzia艂alno艣ci handlowej Sp贸艂ki, zapewniania najwy偶szego poziomu zarz膮dzania i cel贸w audytu.

Instytucje i organizacje publiczne upowa偶nione zgodnie z prawem Instytucje i organizacje publiczne upowa偶nione zgodnie z prawem do otrzymywania informacji i dokument贸w od Firmy Ograniczone udost臋pnianie danych osobowych w celu 偶膮dania informacji przez odpowiednie instytucje i organizacje publiczne

Prawnie upowa偶nione prywatne osoby prawne Prywatne osoby prawne prawnie upowa偶nione do otrzymywania informacji i dokument贸w od Firmy Udost臋pnianie danych ograniczone do cel贸w wymaganych przez odpowiednie prywatne osoby prawne w ramach ich uprawnie艅 prawnych

 1. Prawa Podmiotu Danych i Wykonywanie Praw Pokrewnych

5.1 Prawa w艂a艣ciciela danych osobowych:

 1. Dowiedzie膰 si臋, czy dane osobowe s膮 przetwarzane,
 2. 呕膮danie informacji o przetwarzanych danych osobowych,
 3. Aby pozna膰 cel przetwarzania danych osobowych i dowiedzie膰 si臋, czy s膮 one wykorzystywane zgodnie z tym celem,
 4. Znajomo艣膰 stron trzecich, kt贸rym przekazywane s膮 dane osobowe w kraju lub za granic膮,
 5. 呕膮danie korekty danych osobowych w przypadku niekompletnego lub nieprawid艂owego przetwarzania oraz 偶膮danie powiadomienia stron trzecich, kt贸rym przekazano dane osobowe, o transakcji dokonanej w tym zakresie,
 6. 呕膮dania usuni臋cia lub zniszczenia danych osobowych w przypadku ustania przyczyn wymagaj膮cych ich przetwarzania, mimo 偶e by艂y one przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy KVK i innymi w艂a艣ciwymi przepisami prawa, a tak偶e 偶膮dania powiadomienia stron trzecich, kt贸rym przekazano dane osobowe, o transakcji dokonanej w tym zakresie,
 7. Sprzeciw wobec tego wyniku, je艣li wynik przeciwko osobie powstaje w wyniku analizy przetwarzanych danych wy艂膮cznie za pomoc膮 zautomatyzowanych system贸w,
 8. 呕膮danie naprawienia szkody w przypadku szkody spowodowanej niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

W przypadku, gdy dane osobowe nie zosta艂y uzyskane bezpo艣rednio od w艂a艣ciciela danych; przez firm臋 (1) w rozs膮dnym terminie po uzyskaniu danych osobowych, (2) podczas pierwszej komunikacji w przypadku, gdy dane osobowe maj膮 by膰 wykorzystane do komunikacji z w艂a艣cicielem danych, (3) najp贸藕niej, je艣li dane osobowe maj膮 zosta膰 przekazane, najp贸藕niej po raz pierwszy. W momencie przekazywania danych prowadzone s膮 dzia艂ania dotycz膮ce ujawnienia w艂a艣cicieli danych.

5.2 Przypadki, w kt贸rych w艂a艣ciciel danych osobowych nie mo偶e dochodzi膰 swoich praw:

W艂a艣ciciele danych osobowych nie mog膮 dochodzi膰 swoich praw wymienionych w punkcie 5.1 w tych sprawach, poniewa偶 nast臋puj膮ce przypadki s膮 wy艂膮czone z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 28 ustawy o ochronie danych osobowych:

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez osoby fizyczne w zakresie dzia艂a艅 zwi膮zanych z nimi samymi lub cz艂onkami ich rodzin mieszkaj膮cymi w tym samym miejscu zamieszkania, pod warunkiem, 偶e nie s膮 one przekazywane stronom trzecim i 偶e przestrzegane s膮 obowi膮zki dotycz膮ce bezpiecze艅stwa danych,
 2. Przetwarzanie danych osobowych do cel贸w takich jak badania, planowanie i statystyki poprzez ich anonimizacj臋 w oficjalnych statystykach,
 3. Pod warunkiem, 偶e dane osobowe nie naruszaj膮 obrony narodowej, bezpiecze艅stwa narodowego, bezpiecze艅stwa publicznego, porz膮dku publicznego, bezpiecze艅stwa gospodarczego, prywatno艣ci 偶ycia prywatnego lub praw osobistych lub nie stanowi膮 przest臋pstwa, sztuki, historii, literatury przetwarzanych do cel贸w finansowych lub naukowych lub w zakresie wolno艣ci wypowiedzi,
 4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach dzia艂a艅 prewencyjnych i ochronnych prowadzonych przez instytucje i organizacje publiczne upowa偶nione na mocy prawa w celu zapewnienia obrony narodowej, bezpiecze艅stwa narodowego, bezpiecze艅stwa publicznego, porz膮dku publicznego lub bezpiecze艅stwa gospodarczego,
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez organy s膮dowe lub organy egzekucyjne w zwi膮zku z dochodzeniem, 艣ciganiem, procesem lub post臋powaniem egzekucyjnym.

28.2 ustawy o ochronie danych osobowych. zgodnie z artyku艂em; W przypadkach wymienionych poni偶ej w艂a艣ciciele danych osobowych nie mog膮 dochodzi膰 innych praw wymienionych w punkcie 5.1, z wyj膮tkiem prawa do 偶膮dania naprawienia szkody:

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezb臋dne do zapobiegania przest臋pstwom lub prowadzenia dochodze艅 w sprawach karnych,
 2. Przetwarzanie danych osobowych upublicznionych przez samego w艂a艣ciciela danych osobowych,
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezb臋dne do wykonywania obowi膮zk贸w nadzorczych lub regulacyjnych oraz dochodzenia lub 艣cigania dyscyplinarnego przez uprawnione i upowa偶nione instytucje i organizacje publiczne oraz organizacje zawodowe o charakterze instytucji publicznej, na podstawie uprawnie艅 nadanych przez prawo,
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezb臋dne do ochrony interes贸w gospodarczych i finansowych pa艅stwa w odniesieniu do kwestii bud偶etowych, podatkowych i finansowych.
 5. Usuwanie, niszczenie, anonimizacja danych osobowych

Chocia偶 dane osobowe zosta艂y przetworzone zgodnie z przepisami odpowiedniego prawa, zgodnie z art. 138 tureckiego kodeksu karnego i art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych, s膮 one usuwane na podstawie decyzji Sp贸艂ki lub na wniosek w艂a艣ciciela danych osobowych, w przypadku gdy przyczyny wymagaj膮ce przetwarzania zostan膮 wyeliminowane, zniszczone lub zanonimizowane. W tym kontek艣cie Sp贸艂ka podejmuje niezb臋dne 艣rodki techniczne i administracyjne w ramach Sp贸艂ki w celu wype艂nienia swojego obowi膮zku; opracowa艂a niezb臋dne mechanizmy robocze w tym zakresie; szkoli, przydziela i podnosi 艣wiadomo艣膰 odpowiednich jednostek biznesowych w celu wype艂nienia tych obowi膮zk贸w.

Kontakt z Nami

Skontaktuj si臋 z nami, aby przekaza膰 wszystkie pytania i uwagi dotycz膮ce Polityki ochrony danych osobowych!

Nazwa Firmy: 陌nnovator Bili艧im Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited 艦irketi

Adres: Atat眉rk Mh. 陌rfan Sk. No: 10/A 34764 脺mraniye | 陌stanbul | T眉rkiye

Urz膮d Skarbowy: 脺mraniye

Numer Podatkowy: 4781180451

Mobile: +90 850 309 44 53

E-Mail: info@detoxteas.shop

Koszyk na zakupy
Start typing to see products you are looking for.
Home
0 items Koszyk
0 Lista 偶ycze艅
Moje konto
Menu