Terugbetalings en Retourbeleid

ALGEMEEN: 1. Als u elektronisch een bestelling plaatst via de website die u gebruikt, wordt u geacht het aan u verstrekte voorinformatieformulier en de overeenkomst voor verkoop op afstand te hebben aanvaard. 2.Kopers zijn onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 6502 inzake consumentenbescherming en de verordening inzake overeenkomsten op afstand (Staatscourant: 27.11.2014/29188) en andere relevante wetten die van kracht zijn met betrekking tot de verkoop en levering van het gekochte product. 3.In geval van productretour zijn de verzendkosten voor rekening van de koper. 4.Elk gekocht product wordt binnen de wettelijke termijn van 30 dagen afgeleverd bij de persoon en/of organisatie op het door de koper opgegeven adres. Indien het product niet binnen deze termijn wordt geleverd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. 5. Het gekochte product dient compleet en in overeenstemming met de bij de bestelling opgegeven eigenschappen te worden geleverd, eventueel voorzien van eventuele garantiedocumenten, gebruikershandleidingen of andere gerelateerde documenten. 6. Indien het onmogelijk wordt het gekochte product te verkopen, moet de verkoper de koper binnen 3 dagen na kennisname van deze situatie schriftelijk op de hoogte stellen. Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen aan de Koper te worden terugbetaald. NIET-BETALING VAN DE GEKOCHTE PRODUCTPRIJS: 7. Indien de koper de koopprijs niet betaalt of de betaling in de bankadministratie annuleert, vervalt de verplichting van de verkoper om het product te leveren. ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN CREDITCARD VOOR AANKOPEN: 8. Indien na levering van het product wordt vastgesteld dat de betaling van de koper per creditcard onrechtmatig is gebruikt door onbevoegden en de prijs van het verkochte product niet door de betreffende bank of financiële instelling aan de verkoper wordt betaald, is de koper moet het product binnen 3 dagen aan de verkoper retourneren, waarbij de verzendkosten voor rekening van de verkoper zijn. VERTRAGDE LEVERING DOOR ONVOORZIENE REDENEN: 9. In geval van overmacht die de verkoper niet kon voorzien en als het product niet op tijd kan worden geleverd, wordt de situatie aan de koper gemeld. De koper kan verzoeken om annulering van de bestelling, vervanging van het product door een soortgelijk product of uitstel van levering totdat het obstakel is weggenomen. Indien de koper de bestelling annuleert en contant heeft betaald, wordt het totale bedrag binnen 14 dagen na de annulering terugbetaald. Als de betaling met een creditcard is gedaan en de koper de bestelling annuleert, wordt de productprijs binnen 14 dagen na de annulering aan de bank terugbetaald, maar het kan 2-3 weken duren voordat de bank de bestelling op de rekening van de koper heeft bijgeschreven. VERPLICHTING VAN DE KOPER OM HET PRODUCT TE INSPECTEREN: 10. De koper moet de goederen of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, inspecteren alvorens deze in ontvangst te nemen; de beschadigde, kapotte, gescheurde verpakking etc. mogen niet van het vrachtbedrijf worden geaccepteerd. De ontvangen goederen of diensten worden geacht onbeschadigd en intact te zijn. De koper dient na levering zorg te dragen voor het product. Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, mag het product niet worden gebruikt. Tevens dient de factuur samen met het product geretourneerd te worden. HERROEPINGSRECHT: 11. De koper kan het herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van levering van het gekochte product aan hemzelf of aan de persoon of instelling op het aangegeven adres. De koper kan de Verkoper op de hoogte stellen van de herroeping, zonder enige juridische of strafrechtelijke aansprakelijkheid op zich te nemen, en zonder opgave van reden, door gebruik te maken van de volgende contactgegevens van de Verkoper. CONTACTGEGEVENS OM DE VERKOPER OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN HET HERROEPINGSRECHT: 12.BEDRIJFSNAAM: İnnovator Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ADRES: Atatürk Mh. İrfan Sk. No: 10/A 34764 Ümraniye | İstanbul | Türkiye EMAIL: info@detoxteas.shop TELEFOON: +90 850 309 44 53 DUUR VAN HET HERROEPINGSRECHT: 13. Indien de koper een dienst heeft afgenomen, gaat de termijn van 14 dagen in vanaf de datum van ondertekening van het contract. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor dienstenovereenkomsten waarbij de uitvoering van de dienst met toestemming van de consument is begonnen vóór het einde van de herroepingstermijn, in overeenstemming met de verordening. 14.De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de verkoper. 15. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de verkoper binnen de termijn van 14 dagen schriftelijk per aangetekende post, fax of e-mail op de hoogte stellen en mag het product niet worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de “Producten voor waarvoor het herroepingsrecht niet kan worden gebruikt”, geregeld in dit contract. GEBRUIK VAN HET HERROEPINGSRECHT: 16. De factuur van het product dat aan de derde persoon of de koper wordt geleverd (als de factuur van het te retourneren product zakelijk is, moet deze samen met de door de instelling afgegeven retourfactuur worden verzonden bij het retourneren van het product. Retourzendingen van bestellingen uitgegeven door bedrijven wordt niet voltooid als de RETOURFACTUUR niet wordt uitgegeven.) 17. Het retourformulier, de doos van de te retourneren producten en de eventuele standaardaccessoires van de producten dienen compleet en onbeschadigd aangeleverd te worden. RETOURVOORWAARDEN: 18. De Verkoper is verplicht om de totale prijs en alle documenten waardoor de Koper schulden heeft aan de Koper terug te betalen binnen 10 dagen na ontvangst van het herroepingsbericht door de Verkoper en om de goederen binnen 20 dagen terug te nemen. 19.Indien er sprake is van een waardevermindering van de goederen vanwege een reden veroorzaakt door de schuld van de Koper of indien het onmogelijk wordt om de goederen terug te sturen, is de Koper aansprakelijk om de schade van de Verkoper te vergoeden naar evenredigheid van zijn schuld. De Koper is echter niet verantwoordelijk voor de veranderingen en verslechteringen die optreden als gevolg van het juiste gebruik van het product of product binnen de herroepingstermijn. 20. Indien het door de Verkoper vastgestelde campagnelimietbedrag wordt verlaagd als gevolg van het gebruik van het herroepingsrecht, vervalt het in het kader van de campagne gebruikte kortingsbedrag. PRODUCTEN WAARVOOR HET HERROEPINGSRECHT NIET KAN WORDEN GEBRUIKT: 21. Producten vervaardigd op verzoek van de koper of uitdrukkelijk persoonlijke behoeften, ondergoedonderstukken, zwemkleding, make-upmaterialen, wegwerpproducten, bederfelijke of verlopen producten, producten die om gezondheids- en hygiënische redenen niet geschikt zijn om na levering te worden geretourneerd indien de verpakking door de Koper wordt geopend, producten die na levering met andere producten zijn vermengd en door hun aard niet gescheiden kunnen worden, producten gerelateerd aan tijdschriften zoals kranten en tijdschriften verstrekt op grond van een abonnementsovereenkomst, elektronische diensten die direct in de elektronische omgeving worden geleverd of geleverde immateriële goederen onmiddellijk aan de consument, evenals het retourneren van geluids- of beeldopnamen, boeken, digitale inhoud, softwareprogramma’s, apparaten voor gegevensregistratie en gegevensopslag, computerverbruiksartikelen, in het geval dat de verpakking van het product door de Koper wordt geopend, volgens de Reglement, kan niet worden geretourneerd. Ook kan er geen gebruik worden gemaakt van het herroepingsrecht voor dienstenovereenkomsten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, in overeenstemming met de Verordening. 22.Cosmetische en persoonlijke verzorgingsproducten, ondergoedproducten, zwemkleding, boeken, kopieerbare software en programma’s, dvd’s, vcd’s, cd’s en cassettes, evenals verbruiksartikelen voor kantoorbenodigdheden (toner, cartridges, linten, enz.) moeten ongeopend worden geretourneerd, niet geprobeerd, onbeschadigd en ongebruikt om in aanmerking te komen voor retournering. 23. Bij overzeese verkopen is de Koper verantwoordelijk voor de douanevoorschriften van het land waarin hij/zij zich bevindt. Als het product wordt geretourneerd aan de verkoper en het product verboden is in het land van de koper, is de koper verantwoordelijk voor het dekken van de verzendkosten van het product voor het retourneren. WANPRESTATIE EN JURIDISCHE GEVOLGEN: 24. Indien de koper in gebreke blijft bij de betaling per creditcard, aanvaardt, verklaart en verbindt de koper zich ertoe dat hij/zij rente zal betalen in het kader van de creditcardovereenkomst tussen de bank en de bank van de kaarthouder en aansprakelijk zal zijn voor de bank. In dit geval kan de betreffende bank rechtsmiddelen aanwenden; de koper is aansprakelijk voor de gemaakte kosten en advocaatkosten en gaat er in ieder geval mee akkoord dat de koper de schade en verliezen zal betalen die de verkoper heeft geleden als gevolg van de vertraagde nakoming van de schuld. BETALING EN LEVERING: 25. Door een bankoverschrijving of EFT (elektronische overboeking) naar onze rekeningen te doen, Accounteigenaar: BERKAY TURAN, IBAN: GB94 CLJU 0413 0763 7237 22, Banknaam: Clear Junction Limited, BIC Code: CLJUGB21XXX, Sort Code: 0413 07, Account No: 63 7237 22, Land: England 26.Met uw creditcards via onze website kunt u profiteren van online opties voor eenmalige betaling of online termijnbetaling voor alle soorten creditcards. Bij uw online betalingen wordt het bedrag aan het einde van uw bestelling van uw creditcard afgeschreven. (Opmerking: deze vertaling is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. In geval van juridische kwesties of geschillen prevaleert de originele Turkse versie.)
Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.
Home
0 items Cart
0 Wishlist
My account
Menu